Rentima ?

Tekstiilipesuri kasutamine  Enne tekstiilipesuri seadme esmakordset kasutamist tuleb need ohutusjuhised läbi lugeda ja vastavalt toimida. Seadmele paigaldatud hoiatus- ja teavitussildid edastavad tähtsat infot seadmega ohutuks töötamiseks.Kasutusjuhedid leiate menüüs Juhendid